AutoNumber Java Class

AutoNumber Class sizin için sıralı bir artım suanan basit bir yapıdır.

AutoNumber(int Start,int Sum) -> Class oluşturulurken başlangıç değeri ve artış miktarı tanımlanır.

getAutoNumber() -> Metod size sırası ile otomatik sayı return eder.

class AutoNumber{
  private int number;
  private int Sum;

  public AutoNumber(int Start,int Sum){
    number=Start;
    this.Sum=Sum;
  }
  public int getAutoNumber(){
    number=number+Sum;
    return number-Sum;
  }
}


public class Main
{
  
  
  
	public static void main(String[] args) {
	  AutoNumber A=new AutoNumber(1,2);
	  System.out.println(A.getAutoNumber());
		System.out.println(A.getAutoNumber());
		System.out.println(A.getAutoNumber());
		System.out.println(A.getAutoNumber());
		System.out.println(A.getAutoNumber());
		System.out.println(A.getAutoNumber());
		System.out.println(A.getAutoNumber());
		System.out.println(A.getAutoNumber());
		System.out.println(A.getAutoNumber());
		System.out.println(A.getAutoNumber());
	}
}